Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Rezerwacja stoisk handlowych

REZERWACJA STOISK HANDLOWYCH
NA XVII MIĘDZYNARODOWYM ZLOCIE POJAZDÓW MILITARNYCH 2022

Rezerwacje przyjmowane będą od dnia
1.06.2022 r. (środa) tylko w godzinach 8:00 – 12.00
(przez pierwszych 7 dni pierwszeństwo rezerwacji przysługuje podmiotom,
które handlowały podczas XVI MZPM 2019 r. – wg mapy stoisk)

Czytaj dalej...

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
XVII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
W BORNEM SULINOWIE

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XVII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 12-15 sierpnia 2022 r.”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2022”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 7.06.2022 r.

W terminie od 8 do 13 czerwca powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w dniu 10.06.2022 r.

Czytaj dalej...