XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych
odbędzie się 17-20 sierpnia 2017 r.