XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

PRESS

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o akredytację prasową.

Prosimy zgłaszać się do dnia 10.08.2019 r. mailowo do:

impulsborne@vp.pl

kasiabaj@gmail.com

  1. O akredytację mogą ubiegać się dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne (video).

  2. Akredytacje zostaną przyznane aktywnym dziennikarzom, którzy pracują dla mediów specjalizujących się w tematyce kulturalnej, informacyjnej oraz miejskiej.

  3. Liczba akredytacji jest limitowana. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

  4. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.

  5. Akredytacja prasowa uprawnia do poruszania po terenie całego Zlotu oraz po tankodromie (obowiązkowe kamizelki odblaskowe z napisem MEDIA).

  6. W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji – Organizatorowi wydarzenia przysługuje prawo cofnięcia akredytacji.

Czytaj dalej...

Opłaty MZPM 2019

 OPŁATY ZA STOISKA HANDLU MILITARIAMI
Powierzchnia stoiska Wysokość opłaty
4 x 3 m 490,65 zł + VAT
6 x 3 m 690,65 zł + VAT

ILOŚĆ KW X 72 H X 1,10 + 23% =  194,83 za 2 kW (min./max. moc prądu)


OPŁATY OD UCZESTNIKÓW ZLOTU
Uczestnik 60,00 zł / 15 €
Dzieci do lat 10 zwolnione z opłaty
Pojazdy militarne zwolnione z opłaty
Pojazdy cywilne na terenie obozowiska / campery 150,00 zł
Pojazd militarny tzw. „kundle”, przyczepa campingowa, motocykl cywilny, przyczepa powyżej 750 kg i quad (ATV) 70,00 zł
Pojazdy cywilne na wyznaczonym
parkingu niestrzeżonym poza obozowiskiem
50,00 zł
Przyczepy do 750 kg* 40,00 zł / 10 €
Przyczepy powyżej 750 kg* 70 zł  /  20 €

ZWALNIAMY Z OPŁAT właścicieli sprzętu militarnego powyżej 3,5 t oraz właścicieli pojazdów sprzed 1945 r. Warunkiem jest posiadanie dowodu rejestracyjnego podczas rejestracji w Sztabie Zlotu.

Pojazdy na żółtych blachach – zwolnione z opłaty (weryfikowanie na podstawie dowodu rejestracyjnego)

* przyczepy będą weryfikowane na podstawie dowodów rejestracyjnych.

Informujemy że od tego roku będzie możliwość płatności kartą przez terminal.

Czytaj dalej...