Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa

Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo

  • Prezes Stowarzyszenia: Jarosław Marczyński
    tel/fax. 94 37 331 86,  tel. kom. 606 641 173,
    e-mail: impulsborne@vp.pl
  • Wiceprezes Stowarzyszenia: Wiktor Matuszewski
    tel. kom. 795 456 940,
    e-mail: matuszewski@mag-buczko.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
23 8935 0009 1300 4367 2000 0010


Centrum Kultury i Rekreacji

Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo
tel/fax 94 374 96 12
e-mail: organizator@ckir.bornesulinowo.pl
www.ckir.bornesulinowo.pl


Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
tel. 94 373 41 20 fax: 94 373 41 33
www.bornesulinowo.pl