XV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

XV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

Opłaty MZPM 2018

 OPŁATY ZA STOISKA HANDLU MILITARIAMI
Powierzchnia stoiska Wysokość opłaty
4 x 3 m 490,65 zł + VAT
6 x 3 m 690,65 zł + VAT

ILOŚĆ KW X 72 H X 1,10 + 23% =  194,83 za 2 kW (min./max. moc prądu)


OPŁATY OD UCZESTNIKÓW ZLOTU
Uczestnik 60,00 zł / 15 €
Dzieci do lat 10 zwolnione z opłaty
Pojazdy militarne zwolnione z opłaty
Pojazdy cywilne na terenie obozowiska 150,00 zł
Pojazdy cywilne na wyznaczonym
parkingu niestrzeżonym poza obozowiskiem
50,00 zł
Przyczepy 70,00 zł / 20 €