XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo

XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" Borne Sulinowo

program zlotu


PROGRAM
XIV MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
„GĄSIENICE I PODKOWY” BORNE SULINOWO
17-20 sierpnia 2017 r.

17 sierpnia – czwartek

17.00 – UROCZYSTE OTWARCIE ZLOTU (wciągniecie flagi państwowej na maszt z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i zespołu PIPES & DRUMS)

17.00 – 21.00 – pokazy dynamiczne pojazdów militarnych na „Tankodromie”

17.30 – koncert zespołu PIPES & DRUMS

18.30 – prezentacja spadochronów wojskowych i sportowych oraz umundurowania i wyposażenia skoczków z okazji 90 rocznicy wojskowego spadochroniarstwa w Polsce.

Prezentację sprzętu spadochronowego realizują:

  • Klub Spadochronowy Sił Specjalnych im. Cichociemnych i Spadochroniarzy
  • Polskich Sił Zbrojnych oraz Związek Polskich Spadochroniarzy Poznań

21.00 – zespół MAKO BAND

23.00 – zespół HAZES

 

18 sierpnia – piątek

11.00 – jazda sprzętu po „Tankodromie”

12.00 – przejazd wydzielonej grupy pojazdów militarnych do Czaplinka,

– piknik militarny

15.00 – 19.00 – pokazy możliwości eksploatacyjnych sprzętu wojskowego z komentarzem

16.00* – skoki spadochronowe nawiązujące do skoków Cichociemnych z bojowych   wysokości oraz zrzut spadochronowy „zaopatrzenia” dla Armii Krajowej. Skoczkowie sportowi będą wykonywać skoki na celność

17.00 – „Działon przeciwpancerny-wsparcie kawalerii”

18.00 – Fundacja „4MOZA” – pokaz specjalny w wykonaniu byłych żołnierzy Jednostki Specjalnej  „FORMOZA”

18.30* – skoki spadochronowe z bojowej wysokości na pamiątkę skoku 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej podczas operacji Market – Garden

21.00 – gwiazda wieczoru TEN YEARS AFTER

23.00 – zespół NADMIAR

00.30 – 3.00 – dyskoteka

 

19 sierpnia – sobota

10.00 – parada pojazdów militarnych trasą dookoła jeziora Pile:

Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego, Krągi, Śmiadowo,  Śmiadowo Kolonia, Silnowo Dolne, Piława, Łubowo (stacja kolejowa),  Borne Sulinowo ul. Orła Białego

15.00 – 17.00 – pokazy możliwości eksploatacyjnych sprzętu wojskowego na „Tankodromie” z komentarzem

15.00* – skoki spadochronowe wojskowe i sportowe z wykorzystaniem różnych typów spadochronów okrągłych desantowych oraz szybujących

17.00 – 18.00 – „Nie masz Pana Nad Ułana”

18.00 – 18.30 – DUET HERMANOWSKA

18.30 – 19.30 – UROCZYSTE PODSUMOWANIE ZLOTU

21.00 – gwiazdy wieczoru SLOVIAN’SKY oraz TRZYNASTA W SAMO POŁUDNIE

– 2.00 – dyskoteka

 

20 sierpnia – niedziela

9.00 do 15.00 – popisy jazdy pojazdów militarnych na „Tankodromie”

12.00 – zakończenie Zlotu

 

* Wszystkie skoki spadochronowe odbywają się na terenie AEROKLUBU, poza terenem Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. W trakcie skoków wstęp na teren lądowiska jest bezwzględnie zabroniony!  

 

Pozostałe atrakcje:

Wystawy muzealne sprzętu militarnego, jarmark militarny, gastronomia.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.


PROGRAMM DES
XIV INTERNATIONALEN MILITÄRFAHRZUGE TREFFENS
„KETTEN UND HUFEN“
BORNE SULINOWO
17-20 AUGUST 2017

17 August – Donnerstag

17:00 Uhr – Feierliche Eröffnung des Treffens ( das Hissen der polnischen Staatsflagge mit der Beteiligung der Ehrenwache der Polnischen Armee und der Band Pipes & Drums )

17:00 – 20:00 – die dynamische Vorführung der Fahrzeuge auf dem Parcours „Tankodrom“

17:30 – Konzert der Band „Pipes & Drums“

18:30 – Präsentation der Militär und Sportfallschirme und der Uniformierung und Ausstattung der Fallschirmspringer auf dem Gelände des Aeroklubs aus dem Anlass des 90 jährigen Jubiläums der Entstehung des Fallschirmspringens in Polen.

Die Präsentation und das Springen während des Treffens werden von Fallschirmklub des Sonderkommandos der polnischen Armee und des Polnischen Vereins der Fallschirmspringer Posen organisiert.

21:00 Uhr – Konzert der Gruppe Volodja

23:00 Uhr – Gruppe Hazes

 

18 August – Freitag

bis 11:00 Uhr – das Fahren der Fahrzeuge auf dem Parcours „Tankodrom“

12:00 – 15:00 Uhr – Durchfahrt der ausgesuchten Gruppe der Fahrzeuge nach Czaplinek (Tempelburg). Militär-Picknick.

15:00 – 19:00 Uhr – Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Militärausrüstung mit Kommentar.

16:00 Uhr – Fallschirmspringen, Inszenierung der Landung der Gruppe „die leisen Dunklen“ (waren Fallschirmagenten der polnischen Exilstreitkräfte, die während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen operierten) aus einer geringer Höhe, das Abwerfen der Versorgung für die „Heimat Armee“. (In den Behältern eine Überraschung für die Kinder).

Nach dem Springen kann man beim Zusammenfalten der Schirme zuschauen, unter der Aussicht der Instruktoren sich die Ausrüstung anschauen und Fotos machen.

17:00 – 18:00 Uhr  „Panzerbrecher-Geschütz – Kavallerie Unterstützung“

18:15 Uhr – Fallschirmspringen aus der Kampfhöhe im Andenken an die 1. Selbständige Fallschirm Brigade während der Operation „Market Garden“ (17-27 September 1944 – Korridor Eindhoven- Arnheim)

21:00 – Star des Abends: TEN YEARS AFTER

23:00 – Gruppe NADMIAR

00:30 – 03:00 Uhr Disco

 

19. August – Samstag

10:00 – 14:00 Parade der Militärfahrzeuge auf der Route um den Großen Pilburger See: Borne Sulinowo-Wojska Polskiego Straße, Kragi, Smiadowo, Smiadowo Kolonia, Silnowo Dolne, Pilawa, Lubowo (Bahnhof), Borne Sulinowo-Orla Bialego Straße.

15:00 – 17:00 Uhr  Fallschirmspringen. Die Vorstellung der Möglichkeiten der militärischen und sportlichen Nutzung. Im Andenken an das 90 jährige Jubiläum der Entstehung des Fallschirmspringens in Polen und das 80 jährige Jubiläum der ersten Luftlandung bei der Ortschaft Wieliszew.

Nach dem Springen kann man beim Zusammenfalten der Schirme zuschauen, unter der Aussicht der Instruktoren sich die Ausrüstung anschauen und Fotos machen.

15:00 – 17:00 Uhr die Vorführung des Fahrens der Fahrzeuge auf dem Parcours „Tankodrom“ mit Kommentar

17:00 – 18:00 – „gibt’s niemanden nach Ulanen“. Vorführung

18:00 – 18:30 – Duo Hermanowska

18:30 – 19:30 –  feierliche Zusammenfassung des Treffens.

21:00 – Star des Abends – Slovian’sky und Trzynasta W Samo Poludnie

 

20 August – Sonntag

09:00 – 15:00 Uhr – die Vorführung des Fahrens der Fahrzeuge auf dem Parcours „Tankodrom“

12:00 Uhr – Ende des Treffens

 

Weitere Attraktionen:

Ausstellung der Militärausrüstung, Militärjahrmarkt, Gastronomie,

Ausstellungen: Museum der polnischen Waffen aus Kolberg, Kreismuseum Namens Leon Wyczolkowski aus Bydgoszcz, Museum der Panzerwaffen aus Poznan – Filiale des Museum der Polnische Armee. Polnische Armee.

 

Die Organisatoren behalten sich das Recht den Plan zu ändern.