MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

VI mezinárodní propagaci vojenské vozidlo rally

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie – laureat Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – „Najlepsze wydarzenie turystyczne promujące region zachodniopomorski

Delegace Svazu na semináři v Kolobrzeg

Delegacja Stowarzyszenia na Seminarium Muzealnictwa Wojskowego w Kołobrzegu

Na 22 z 24 Duben 2009 r skupiny členů Spolku přátel vojenské historie z Borne Sulinowo, na pozvání ředitele muzea polských zbraní v Kolobrzeg, se zúčastnil semináře - "vojenská muzea - ​​tradice a modernost".