MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

Targi Chleba i Miodu

S potěšením o tom informujeme,,pl,že Sdružení vojenských milovníků Borne Sulinowo získalo finanční prostředky na pořádání koncertu s názvem,,pl,Dvacáté,,pl,třicátých,,pl,Písně volného Polska,,pl,jako součást oslav,,pl,výročí nezávislosti,,pl,Zveme vás k účasti na akci,,pl,ckir-plakát-targichlebaimiodu,,pl, że Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie koncertu pt. “Lata dwudzieste, lata trzydzieste.