MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

Chtěli jsme najít brnění muzejních sbírek !

Land Forces Training Centre v Poznani, s muzeem obrněné dlouho vzbudil náš zájem. Příležitost k návštěvě přišla stejná. Našli jsme zprávu o CSWL, že na 29 09. 2012 Dny otevřených dveří tam bude a tak plný možností vstupu do vojenské, podílet se na programu a co je nejdůležitější- sledovat sbírky.