MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

Charge POD KROJENTAMI

V 06.09.2009 r. Členové sdružení se podílela na každoroční slavnostní uctění památky bitvy s kavalerie 1 Září 1939 let, stoczonego od 18 Lancers pluku Pomeranian Krojantami.

VI mezinárodních vojenských vozidel ZLOT

VI MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH „GĄSIENICE I PODKOWY’ BORNE SULINOWO 2009 ZA USA

Spálení slunečními paprsky, v oblacích prachu vznášející se v podobenství smog v Londýně pokračoval VI International Rally Vojenská vozidla "Housenky a Podkova" Borne Sulinowo 2009.

Piknik s Uniform

V 26 Červenec 2009 r, Sapik delegace na pozvání Sdružení přátel vojenské historie Borne Sulinowo zúčastnil "Piknik s jeho uniformu," která se konala v Městském parku v Szczecinek, Další koncert miska.

Nasi NA XI MIĘDZYNARODOWYM Zloco W DARŁOWIE

O 25 z 28 Červen 2009, skupina tuctu nebo tak členy sdružení hrdě reprezentoval naši organizaci na XI International Rally historických vojenských vozidel v Darłowo. Byl příležitostí, jak obnovit staré kontakty se stejnou vášní z různých polských regionů. Tato žádost byla podána také nová přátelství a kontakty.