Komunikat

Roczną wpłatę składki członkowskiej w wysokości 70 zł. prosimy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
23 8935 0009 1300 4367 2000 0010