Konferencja Naukowa: „Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993”

W dniach 7 – 9 kwietnia br. Burmistrz Bornego Sulinowa, Zespół Szkół im. Bohaterów Oflagu II D oraz Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa organizują konferencję naukową pn. „Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993”. Celem seminarium jest przybliżenie najnowszej historii naszego kraju ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności rozpoczęcia procesu wycofywania oddziałów Armii Radzieckiej z Polski. Proces ten rozpoczął się 8 kwietnia 1991 roku w Bornem Sulinowie.
W konferencji przewidujemy udział gości honorowych – osób, które bezpośrednio uczestniczyły w tych historycznych wydarzeniach, m.in.: gen. Zdzisława Ostrowskiego – pełnomocnika rządu ds. pobytu PGWAR w Polsce, Jana Lityńskiego – posła, który reprezentował Sejm RP i brał udział w negocjacjach, dr Jana Parysa, który pełnił wówczas funkcję Ministra Obrony Narodowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego.
Pierwszego dnia konferencji przedmiotem obrad i dyskusji uczestników będą kwestie historyczne, prawne i polityczne związane z pobytem Armii Radzieckiej w Polsce. Drugiego dnia odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący zagospodarowania terenów i obiektów wcześniej użytkowanych przez Armię Radziecką.
Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli akademickich, historyków, archiwistów,politologów, socjologów, dziennikarzy, przedstawicieli Wojska Polskiego i administracji różnych szczebli, studentów oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji. Obrady toczyć się będą w formie odczytów referatów oraz wystąpień zaproszonych gości, naocznych świadków i uczestników ówczesnych zdarzeń.
Więcej informacji na stronie http://www.bornesulinowo.pl/