KONFERENCJA NAUKOWA

foto-13W dniach 8 i 9 kwietnia br., w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, odbyła się Konferencja Naukowa „Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993”. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bornego Sulinowa, Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. Przyczynkiem do spotkania naukowców była rocznica rozpoczęcia procesu wycofywania wojsk radzieckich z Polski. Pierwszy transport wojsk AR wyjechał z Bornego Sulinowa 8 kwietnia 1991 roku. Na czas konferencji, do Bornego Sulinowa, przybyli nie tylko naukowcy zajmujący się wyżej wspomnianą problematyką, ale również dziennikarze i pasjonaci tego zagadnienia. Sympozjum prowadzili wspólnie: dr hab. Mirosław Golon z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu i doc. dr Grzegorz Baziur z PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Pierwszy referat pt. „Rola i zadania PGWAR – zarys zagadnienia” wygłosił mgr Paweł Piotrowski z IPN Wrocław. Tematyka sympozjum obejmowała całościowo okres pobytu Armii Czerwonej w Polsce od lat powojennych do 1993 roku oraz poruszała problemy i efekty procesu zagospodarowania obiektów powojskowych zwłaszcza na przykładzie Legnicy i Bornego Sulinowa. Nie zabrakło również akcentów lokalnych. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Szczecinku, mgr Jerzy Dudź, przedstawił referat dotyczący Armii Czerwonej w Powiecie Szczecineckim w 1945 roku. Poza środowiskami akademickimi, w sympozjum licznie uczestniczyli także przedstawiciele świata mediów. Informacje o konferencji pojawiły się m.in. w Radiu Koszalin, Radiu Eska, TVP Info, Głosie Koszalińskim, Polsce Zbrojnej i innych czasopismach oraz w głównym serwisie informacyjnym PAP. W czasie obrad odbyła się również konferencja prasowa gen. Zdzisława Ostrowskiego, pełnomocnika rządu RP ds. pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce i dr Jana Parysa, pierwszego w Polsce cywilnego Ministra Obrony Narodowej. Generał Ostrowski barwnie przedstawiał kulisy negocjacji i problemy związane z wycofywaniem Wojsk Radzieckich m.in. z Bornego Sulinowa. Dr Jan Parys wygłosił natomiast bardzo ciekawy odczyt pt. „JAR w Polsce 1944-1994”. Uczestnicy sympozjum zwiedzili Borne Sulinowo i okolicę oraz udali się do Kolonii Brzeźnicy, gdzie w towarzystwie leśników, gospodarzy terenu – mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego i mgr Pawła Piotrowskiego – obejrzeli pozostałości obiektu, w którym przechowywano broń jądrową. Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła kolacja w „Sasza Caffe” połączona z degustacją rosyjskich potraw. Drugiego dnia konferencji przedstawiono referaty dotyczące: wyprowadzania wojsk z terenu Pomorza Zachodniego, zagospodarowania przejętego mienia przez samorządy tzw. gmin gościnnych oraz zbiorów muzealnych związanych z Armią Radziecką.
Konferencja okazała się wielkim sukcesem organizacyjnym i medialnym. Uczestnicy opuszczali Borne Sulinowo w miłych nastrojach i pod dużym wrażeniem zdobytych informacji.

Dziękuję tym wszystkim, którzy wnieśli swój zapał, entuzjazm i ogrom pracy w przygotowanie tego naukowego wydarzenia.

Dariusz Czerniawski