stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa jest organizacją pozarządową, skupiającą ludzi zainteresowanych historią militarną, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Bornego Sulinowa i okolic.

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem ma na celu promowanie miasta, pielęgnowanie historii, zachowanie militarnej infrastruktury oraz szeroko pojętą  działalność na rzecz  miasta Borne Sulinowo, a w szczególności:
1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców  na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,
2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,
3. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działań na rzecz promocji obronności i historii wojskowości.
5. Pozyskiwanie i konserwowanie sprzętu wojskowego ze szczególnym uwzględnieniem typów historycznie związanych z miastem i poligonem Borne Sulinowo.
Stowarzyszenie: działa od roku 2005, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  numerem. KRS 0000237696.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Polski wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów statutowych . Osoby fizyczne i prawne, (również obcokrajowcy)-zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i pragnące je wspierać merytorycznie bądź materialnie, mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenia.
W roku 2006 Stowarzyszenie zawarło porozumienie o partnerstwie i  kultywacji stosunków  międzynarodowych ze Stowarzyszeniem Rezerwistów Bundeswehry w Schwepnitz  (koło Drezna)

Stowarzyszenie liczy aktualnie 126członków zwyczajnych i 11 członków wspierających –  obywateli Niemiec.
Ponad 70% członków, to mieszkańcy innych miejscowości niż Borne Sulinowo.

Organizacją na co dzień kieruje Zarząd Stowarzyszenia, którego kadencja, zgodnie ze Statutem, trwa 2 lata.


W dniu 19 marca 2016 r na Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Stowarzyszenia wybrano nowe władze w składzie:
Prezes Stowarzyszenia – Jarosław Marczyński
Wiceprezes – Wiesław Bartoszek
Sekretarz – Paulina Undrych Matkowska
Skarbnik – Waldemar Gruszecki
Członek Zarządu – Wiktor Matuszewski