Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 4 września 2021 roku o godz. 17:00 w Pensjonacie „PRL”, ul. Lipowa 4a w Bornem Sulinowie


PROPOZYCJA PROGRAMU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej/ jednocześnie Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie PROGRAMU ZEBRANIA.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w  2020 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2020 rok.
 12. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2021, omówienie zrealizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu Pracy.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.